– Wnioski i formularze do pobrania

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Stypendia dla dzieci romskich

Dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych RSPO

Formularz danych uzupełniających RSPO

Imienny wykaz kadry pedagogicznej przewidzianej do prowadzenia obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Informacja o warunkach lokalowych

Kalkulacja podziału środków na podwyżki dla nauczycieli od 1 maja 2022r.

Klauzula informacyjna – stypendia dla dzieci romskich

Nowe stawki dotacji oświatowych od listopada 2023r.

Nowe stawki dotacji oświatowych od maja 2023r.

Nowe stawki dotacji oświatowych od lipca 2022r.

Uchwała NR LIII/697/22 Rady Miejskiej Strzelina

Uchwała NR XXXIX/533/21 Rady Miejskiej Strzelina

Uchwała NR XLVII/629/22 Rady Miejskiej Strzelina

Uchwała NR XXXIX/533/21 Rady Miejskiej Strzelina

Uchwała NR XXXVIII/509/21 Rady Miejskiej Strzelina

Uchwała NR XXXVI/483/21 Rady Miejskiej Strzelina

Uchwała NR XXII/305/20 Rady Miejskiej Strzelina

Uchwała NR XXV/337/20 Rady Miejskiej Strzelina

Wniosek o wpis do ewidencji placówek niepublicznych

Wzór zobowiązania do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

Zgłaszanie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Zgłoszenie przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Zgłoszenie zmiany wpisu przedszkola do ewidencji niepublicznych przedszkoli

About Author

Back to top