W  ubiegłym roku szkolnym dwóch naszych uczniów pochodzenia romskiego ze szkoły podstawowej otrzymało stypendium motywacyjne za wysokie wyniki w nauce, bardzo dobrą ocenę z zachowania i za systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne.

Wydatek ten został sfinansowany w 85 % ze środków dotacji celowej budżetu państwa dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.