– Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Gmina Strzelin będzie realizować w 2023 roku projekt w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

➡️ Na realizację zadania Gmina Strzelin otrzyma dotację przyznaną przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 7 560,00 zł, która zostanie wykorzystana na stypendia motywacyjne dla uczniów romskich za dobre wyniki w nauce i systematycznego uczestniczenia w zajęciach szkolnych.

➡️Stypendium przyznawane jest uczniom pochodzenia romskiego uczęszczających do klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, których obowiązek szkolny realizowany jest w trybie dziennym, którzy pobierają naukę na terenie Gminy Strzelin.

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, którzy:

✅ Za semestr I wrzesień-styczeń, danego roku szkolnego uzyskali średnią ocen nie mniejsza niż 4,0

✅ Za semestr II luty-czerwiec, danego roku szkolnego uzyskali średnią ocen wyższą niż w I semestrze.

❗️Wnioski należy składać do 30 marca za I semestr

do 30 czerwca za II semestr

⤵️

Dokumenty dostępne pod linkiem ➡️https://zog.edu.pl/stypendia-dla-dzieci-romskich/

About Author

Leave Comment

Back to top