– Ogłoszenie o sprzedaży autobusu marki SETRA

autobus

Na postawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz Pełnomocnictwa Nr 5/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie sprzedaży autobusu marki SETRA, nr rejestracyjny DST 681AL, w drodze przetargu nieograniczonego.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o sprzedaży

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Pełnomocnictwo

autobus

About Author

Leave Comment

Back to top