– NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025

Otrzymaliśmy dotację w ramach “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

? CEL PROGRAMU

Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

? ZE ŚRODKÓW PROGRAMU DOFINANSOWANE SĄ NASTEPUJĄCE DZIAŁANIA:

➡️ Zakup książek będących nowościami czytelniczymi

➡️ Zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych

➡️ Realizacja działań promująca czytelnictwo

W ROKU 2023 wsparcie finansowe zostało udzielone szkołom, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelin:

➡️ PSP NR 4 – kwota dofinansowania 12000,00 zł

wkład własny 3000,00 zł

Razem 15000,00 zł

➡️ PSP NR 5 – kwota dofinansowania 12000,00 zł

wkład własny 3000,00 zł

Razem 15000,00 zł

➡️ PSP w Kuropatniku – kwota dofinansowania 3200,00 zł

wkład własny 800,00 zł

Razem 4000,00 zł

About Author

Back to top