– Konkurs „Ambasador Europejskiego Roku Młodzieży”

konkurs

Cel konkursu

Celem konkursu na „Ambasadora Europejskiego Roku Młodzieży” jest wyróżnienie 16 młodych osób, które wykazują się szczególną aktywnością w zakresie:

·       współdziałania z organizacjami pozarządowymi, samorządami szkolnymi, samorządami studenckimi, samorządami lokalnymi, które są zaangażowane w działania wspierające młodzież i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, oraz

·       inicjatyw związanych z Europejskim Rokiem Młodzieży.

Warunki udziału

W konkursie mogą wziąć udział osoby od 15 do 26 roku życia. (Jeśli jesteś osobą poniżej 18 roku życia – koniecznie załącz zgodę Rodzica. Znajdziesz ją w Regulaminie Konkursu.)

Uczestnik Konkursu samodzielnie zgłasza swoją kandydaturę.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Jak wziąć udział w Konkursie.


Zapoznaj się z Regulaminem.

1.      Wypełnij Formularz zgłoszeniowy

2.      Sprawdź Formularz – upewnij się, że wypełniłeś wszystkie wymagane pola.

3.      Wypełniony Formularz zgłoszenia prześlij elektronicznie do 7 kwietnia 2023 r. na nasz adres EYY2022@kprm.gov.pl 

Termin

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59.

Nagrody

16    Laureatów Konkursu wyłonionych przez Komisję Konkursową otrzyma:

·       tytuł „Ambasadora Europejskiego Roku Młodzieży” wraz z dyplomem,

·       nagrodę rzeczową,

·       zwrot kosztów dojazdu na „Ogólnopolską Konferencję dla młodzieży promującej wolontariat, transformację ekologiczno-cyfrową, społeczeństwo obywatelskie, mobilność edukacyjną i zdrowie psychiczne”. (Szczegółowe informacje na temat zwrotów kosztów dojazdu prześlemy Laureatom Konkursu po jego rozstrzygnięciu)

·       członkostwo w grupie roboczej, która zajmować się będzie zagadnieniami dotyczącymi młodych ludzi.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 28 kwietnia 2023 r. w Warszawie, na Ogólnopolskiej Konferencji dla młodzieży promującej wolontariat, transformację ekologiczno-cyfrową, społeczeństwo obywatelskie, mobilność edukacyjną i zdrowie psychiczne.

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin Konkursu

Zgoda rodziców

Harmonogram

Klauzula informacyjna RODO

About Author

Leave Comment

Back to top