– Fundusz Pracy

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022r., w którym ogłasza się, że ów wskaźnik ogółem w 2022r. w stosunku do 2021r. wyniósł 114,4 (wzrost cen o 14,4%), zgodnie z art. 122 ust. 2a pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.), kwoty dofinansowania na poszczególne formy przygotowania zawodowego podlegają waloryzacji i w 2023r. wynoszą odpowiednio:

  1. Dla nauki zawodu, o której mowa w art.122 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe – do 9 716,14 zł
  2. Dla nauki zawodu, o której mowa w art.122 ust. 2a ustawy Prawo Oświatowe- do 12 023,44 zł
  3. Dla przyuczenia, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 2 Prawo Oświatowe – do 305,39 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

About Author

Leave Comment

Back to top