– Ekopracownia – zielone serce szkoły

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na utworzeniu pracowni szkolnej przyrodniczej
i pracowni szkolnej dotyczącej odnawialnych źródeł energii – na terenie każdego powiatu
w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, kształtowanie postaw i zachowań w temacie ochrony środowiska i przyrody oraz odnawialnych źródeł energii.
Beneficjentami końcowymi są szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu województwa dolnośląskiego, zarówno publiczne jak i niepubliczne. Beneficjentami, z którymi zostaną zawarte umowy, są organy prowadzące ww. placówki oświatowe.
Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie
w trybie konkursowym dwuetapowym zawarte są w „Regulaminie naboru wniosków ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej CZĘŚĆ II – Ekopracownia – zielone serce szkoły”.
Termin naboru wniosków: od dnia 12 kwietnia 2023r. do dnia 05 maja 2023r.
Szczegóły programu znajdują się na stronie internetowej
https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/ekopracownia-zielone-serce-szkoly/w_645,podstawowe-informacje

Zachęcamy szkoły do udziału w konkursie na scenariusz wykorzystania ekopracowni lub film o działaniach proekologicznych w szkole.
Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej https://wfosigw.wroclaw.pl
w zakładce: złóż wniosek – „Ekopracownia – zielone serce szkoły” – obowiązujące wzory wniosków – regulamin naboru wniosków Ekopracownia-zielone serce szkoły.

About Author

Leave Comment

Back to top