– Dowóz uczniów i osób niepełnosprawnych do szkół

Dowóz uczniów do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków specjalnych.

  1. Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrot kosztów dowozu do placówek oświatowych dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych zostały określone przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ).
  2. Zarządzenie Nr 126/2014 Dyrektora Zespołu Oświaty Gminnej z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu       i opieki w czasie przewozu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły. Zarządzenie nr 126/2014
  3. Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych własnym środkiem transportu.

Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dowozu zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych), należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie pok. nr 20 WNIOSEK wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu. Wnioski należy składać do 15 sierpnia.

Poniżej załączniki do pobrania:

Wniosek o dowóz

Zarządzenie Nr 126/2014

Załącznik do zarządzenia nr 126/2014

Aneks do zarządzenia nr 126/2014

Back to top