– Program stypendialny

W  ubiegłym roku szkolnym dwóch naszych uczniów pochodzenia romskiego ze szkoły podstawowej otrzymało stypendium motywacyjne za wysokie wyniki w nauce, bardzo dobrą ocenę z zachowania i za systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne.

Wydatek ten został sfinansowany w 85 % ze środków dotacji celowej budżetu państwa dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji …

Back to top