– Kształcenie młodocianego pracownika

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022r., w którym ogłasza się, że ów wskaźnik ogółem w 2022r. w stosunku do 2021r. wyniósł 114,4 (wzrost cen o 14,4%), zgodnie z art. 122 ust. 2a …

Poniżej publikujemy Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Dokumenty można pobrać w wersji dla programu Word oraz PDF.

Wersja dla Word:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Załącznik 6 – Oświadczenie o miejscu zamieszkania młodocianego

Załącznik 7 – Oświadczenie czy jestem rzemieślnikiem

Wersja w formacie PDF:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Załącznik 6 – Oświadczenie o miejscu zamieszkania …

Back to top