– Blog

W  ubiegłym roku szkolnym dwóch naszych uczniów pochodzenia romskiego ze szkoły podstawowej otrzymało stypendium motywacyjne za wysokie wyniki w nauce, bardzo dobrą ocenę z zachowania i za systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne.

Wydatek ten został sfinansowany w 85 % ze środków dotacji celowej budżetu państwa dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji …

eska przeciw drpresji

Chcielibyśmy Was zainteresować specjalnym projektem, który przygotował zespół Radio Eska, wspólnie z doświadczonymi psychologami i psychoterapeutami. Troska o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży zajmuje ważne miejsce w dzisiejszej rzeczywistości. Problem depresji wśród najmłodszych nieustannie się pogłębia, stawiając przed rodzicami, opiekunami i nauczycielami coraz większe wyzwania. Gmina Strzelin, Zespół Oświaty Gminnej przystąpili do ogólnopolskiej akcji ” …

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022r., w którym ogłasza się, że ów wskaźnik ogółem w 2022r. w stosunku do 2021r. wyniósł 114,4 (wzrost cen o 14,4%), zgodnie z art. 122 ust. 2a …

Back to top