– Blog

W  ubiegłym roku szkolnym dwóch naszych uczniów pochodzenia romskiego ze szkoły podstawowej otrzymało stypendium motywacyjne za wysokie wyniki w nauce, bardzo dobrą ocenę z zachowania i za systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne.

Wydatek ten został sfinansowany w 85 % ze środków dotacji celowej budżetu państwa dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji …

Read more Stypendia dla uczniów pochodzenia romskiego

eska przeciw drpresji

Chcielibyśmy Was zainteresować specjalnym projektem, który przygotował zespół Radio Eska, wspólnie z doświadczonymi psychologami i psychoterapeutami. Troska o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży zajmuje ważne miejsce w dzisiejszej rzeczywistości. Problem depresji wśród najmłodszych nieustannie się pogłębia, stawiając przed rodzicami, opiekunami i nauczycielami coraz większe wyzwania. Gmina Strzelin, Zespół Oświaty Gminnej przystąpili do ogólnopolskiej akcji ” …

Read more ESKA- Razem przeciw depresji

Ogłoszenie o sprzedaży autobusu marki SETRA

Na postawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz Pełnomocnictwa Nr 3/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży autobusu marki SETRA, nr rejestracyjny DST 00775, w drodze przetargu nieograniczonego.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o sprzedaży

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Pełnomocnictwo

Read more Ogłoszenie o sprzedaży autobusu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na utworzeniu pracowni szkolnej przyrodniczeji pracowni szkolnej dotyczącej odnawialnych źródeł energii – na terenie każdego powiatuw ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, kształtowanie postaw i zachowań w temacie …

Read more Ekopracownia – zielone serce szkoły

Turnieje Recytatorskie „Skrzydlate Słowa” dla uczniów szkół podstawowych

Z myślą o młodych miłośnikach pięknego słowa odbędzie się we Wrocławiu XXVI edycja Wiosennego Turnieju Recytatorskiego „Skrzydlate Słowa” dla uczniów klas 0-3 oraz II edycja Turnieju Recytatorskiego „Skrzydlate Słowa 2.0” dla ich starszych kolegów z klas 4-8. Do udziału w obu turniejach organizatorzy zapraszają uczniów dolnośląskich szkół podstawowych.

Konkurs „Skrzydlate Słowa” …

Read more Dwa konkursy dla młodych recytatorów

Otrzymaliśmy dotację w ramach “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

CEL PROGRAMU

Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

ZE ŚRODKÓW PROGRAMU DOFINANSOWANE SĄ NASTEPUJĄCE DZIAŁANIA:

Zakup książek będących nowościami czytelniczymi

Zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek …

Read more NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025

ligula sed nisl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris sit amet nibh nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Ut lectus …

Read more Praesent Vehicula

Back to top