– Ewelina Muraszew

autobus

Na postawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz Pełnomocnictwa Nr 5/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie sprzedaży autobusu marki SETRA, nr rejestracyjny DST 681AL, w drodze przetargu …

Na postawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz Pełnomocnictwa Nr 5/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie sprzedaży autobusu marki SETRA, nr rejestracyjny DST 681AL, w drodze przetargu …

W  ubiegłym roku szkolnym dwóch naszych uczniów pochodzenia romskiego ze szkoły podstawowej otrzymało stypendium motywacyjne za wysokie wyniki w nauce, bardzo dobrą ocenę z zachowania i za systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne.

Wydatek ten został sfinansowany w 85 % ze środków dotacji celowej budżetu państwa dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji …

Back to top