Zarządzenie nr 7/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 roku (PDF, 480 KB)

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w roku szkolnym 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

załącznik nr 1: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym w roku szkolnym 2022/23 przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne; (PDF, 446 KB)

załącznik nr 2: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym w roku szkolnym 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe; (PDF, 452 KB)

załącznik nr 3: Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w roku szkolnym 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły. (PDF, 790 KB)

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w latach szkolnych 2015/2016 – 2021/22 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

załącznik nr 1a: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym w latach szkolnych 2018/19 – 2021/22 przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne; (PDF, 446 KB)

załącznik nr 2a: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym w latach szkolnych 2018/19 – 2021/22 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe; (PDF, 642 KB)

załącznik nr 3a: Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w roku szkolnym 2021/22 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły; (PDF, 720 KB)

załącznik nr 3b: Zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane w latach szkolnych 2015/16 – 2020/21 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły; (PDF, 726 KB)

załącznik nr 3c: Zawody sportowe organizowane w latach szkolnych 2015/16 – 2020/21 przez podmioty działające na terenie szkoły. (PDF, 310 KB)

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024

Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uprawniających do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności do publicznych szkół ponadpodstawowych na podstawie art. 132 Ustawy – Prawo oświatowe

Żródło:

STYPENDIA BURMISTRZA 2021

Zachęcamy do składania wniosków o stypendia burmistrza.

Stypendia przysługują uczniom szkół podległych gminie Strzelin i są przyznawane za wysokie wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne.

Więcej informacji u dyrektorów szkół.

Dokumenty do pobrania.

Plakat Promujący

Plakat promujący akcję Mistrz recyklingu trwającego od 15 stycznia do 30 marca 2021